Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP, w szczególności z województwa kujawsko-pomorskiego, do udziału w bezpłatnym szkoleniu online pn.: „Jak skutecznie aplikować na innowacyjne projekty w ramach EIC Accelerator w Horyzoncie Europa?”. Spotkanie będzie przebiegało w formule online.

Termin szkolenia: 11 maja 2021 r.

Miejsce i czas szkolenia: platforma MS Teams, godz. 9.00-14.30

 

Podczas szkolenia zaproszeni eksperci będą przekazywać informacje z zakresu:

  • konstruowania wniosku o dofinansowanie,
  • procesu oceny,
  • dobrych praktyk w pisaniu wniosków,
  • oceny wniosku o dofinansowanie pod kątem wskaźników,
  • grupy docelowej,
  • analizy ryzyka,
  • zadań przewidzianych do realizacji projektu,
  • oceny potencjału innowacji,
  • zasad kwalifikowalności kosztów,
  • dobrych praktyk odnośnie Business Planu.

 

Pobierz pełen program spotkania (228KB).

 

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy są zainteresowani pozyskaniem dofinansowania dla działalności innowacyjnej oraz rozwojem prototypu innowacji do poziomu wdrożenia na rynek. Komisja Europejska poszukuje MŚP o wysokim potencjale innowacyjnym z ambicjami komercjalizacji swojej innowacji na rynku globalnym. Dofinansowanie oferowane jest w różnorodnej tematyce, między innymi: ICT, nanotechnologie i materiały zaawansowane, biotechnologia, przestrzeń kosmiczna, bezpieczeństwo, opieka zdrowotna, rolnictwo, energia, transport. Szkolenie szczególnie polecane jest podmiotom, które składały wniosek do NCBiR w ramach konkursu „Szybka Ścieżka”, ponieważ  wniosek z powodzeniem może zostać również złożony w EIC ACCELERATOR.

 

Szczegółowych informacji dotyczących spotkania udziela Anna Wicińska, tel. (56) 699 54 82; e-mail: anna.wicinska@tarr.org.pl

Zapisz się na spotkanie, wypełnij Formularz Zgłoszeniowy.

Data publikacji: 29.04.2021
Translate »