1 stycznia 2017 weszło w życie wiele nowych przepisów dotyczących prowadzenia firmy. Wiele z nich ułatwi prowadzenie działalności i pozwoli zmniejszyć koszty prowadzenia firmy. Wśród najważniejszych zmian jest m.in. podwyższenie z 1,2 mln do 2 mln euro limitu, do którego możesz stosować uproszczoną księgowość. Dobrą wiadomością dla ryczałtowców będzie podniesienie ze 150 tys. do 250 tys. euro limitu przychodów uprawniających do rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego. W 2017 r. obowiązuje także wyższy (200 tys. zł) limit zwolnienia podmiotowego z VAT. Dodatkowo, tzw. mali podatnicy i przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, mogą skorzystać z obniżonej do 15% stawki CIT. Przedsiębiorcy rozliczający się według zasad ogólnych (PIT) powinni pamiętać o nowych przepisach dotyczących kwoty wolnej od podatku.

 

Poniżej wskazano najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców obowiązujące od 2017 r.

Podatki

  • Podwyższona kwota wolna od podatku (PIT)

Kwota wolna od podatku dochodowego od 1 stycznia 2017 r. wynosi 6600 zł (dla podatników zarabiających rocznie 6600 zł lub mniej). Dla osób o dochodach od 6600 zł do 11 tys. zł kwota wolna będzie się stopniowo zmniejszała. Dla dochodów od 11 000 zł do 85 528 zł, kwota wolna pozostaje bez zmian, czyli wyniesie 3091 zł. W przypadku osób o dochodach powyżej 85 528 zł rocznie, kwota wolna będzie stopniowo zmniejszana.  Podatnicy, którzy przekroczą próg dochodów ponad 127 tys. zł rocznie, nie będą mieli kwoty wolnej.

 

  • Zmiany w VAT

Limit wartości sprzedaży uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z VAT został podwyższony do 200 tys. zł (ze 150 tys.). Ponadto od 1 stycznia 2017 z kwartalnych rozliczeń podatku VAT mogą korzystać wyłącznie mali podatnicy (sprzedaż poniżej 1,2 mln euro). Zmiany w VAT dotyczą będą także tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz zasad zwrotu podatku.

 

  • Obniżona stawka CIT 15%

Niektóre firmy mogą skorzystać z obniżonej stawki CIT 15%. Dotyczy to tych, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro. Dodatkowo, z niższej stawki CIT skorzystają firmy rozpoczynające działalność (w pierwszym roku podatkowym).

 

  • Ulgi na działalność badawczo-rozwojową

Przedsiębiorcy inwestujący w badania i rozwój mogą skorzystać z nowych ulg. Zwiększone zostały m.in. kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój, które można odliczyć od podstawy obliczenia podatku. Rozszerzono listę kosztów kwalifikowanych, które można odliczyć od podstawy obliczania podatku (m.in. koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy).

Księgowość

Od 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące księgowości. Wśród najważniejszych są:

 

  • Pełna księgowość od 2 mln euro przychodów

Limit przychodów netto (ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych), do którego osób fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne oraz spółki partnerskie mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów (małą księgowość) podniesiony został z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

 

  • Próg przychodów dla ryczałtu podniesiony do 250 tys. euro

Od 2017 roku obowiązują ułatwienia dla przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu. Próg przychodów, który umożliwia rozliczanie się z formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych został podniesiony ze 150 tys. euro do 250 tys. euro.

 

  • Limit transakcji bez korzystania z rachunku bankowego wynosi 15 tys. zł

Obowiązujący od 2017 roku limit transakcji, które można przeprowadzać bez korzystania z rachunku bankowego, zmniejszony został z 15 tys. euro do 15 tys. złotych.

 

ZUS

  • Nowe podstawy obliczania składek ZUS

W 2017 r. obowiązują nowe podstawy do obliczania składek ZUS. Płaca minimalna została zwiększona do 2000 zł brutto. Zmieniła się także wysokość prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia.

Prawo pracy

  • Minimalna stawka godzinowa za umowach zleceniach

Jeśli zatrudniasz pracowników na umowę zlecenie pamiętaj, że wprowadzona została minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. W 2017 roku wynosi ona 13 zł.

 

  • Pełna wysokość płacy minimalnej dla nowozatrudnionych

Zniesiony został przepis umożliwiający wypłatę 80% wynagrodzenia minimalnego dla nowych pracowników.

Data publikacji: 12.01.2017
Translate »