Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zakończyła kolejną edycję programu Bydgoszcz Szuka Talentów – warsztaty z zarządzania projektami, który został zrealizowany w partnerstwie z Project Management Institute – Poland Chapter, Wyższą Szkołą Gospodarki oraz lokalnymi firmami – Atos IT Services, Mobica Limited i T Komp.

IMG_0005

Warsztaty zostały  zrealizowane w trzech odrębnych czterodniowych cyklach, realizowanych w firmach zaangażowanych w to przedsięwzięcie oraz w Wyższej Szkole Gospodarki. W zajęciach warsztatowych w 2015 roku wzięło udział łącznie 71 osób zrekrutowanych przez partnerów, czyli firmy Atos, Mobica oraz T Komp. Zajęcia prowadzone były przez ekspertów Project Management Institute – Poland Chapter, którzy przybliżyli tematykę zarządzania projektami w środowisku międzynarodowym.

 

 

„Bydgoszcz Szuka Talentów, to program szkoleniowy Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, którego celem jest wyposażenie potencjalnych pracowników w dodatkowe kompetencje zwiększające ich szanse na lokalnym rynku pracy. Bydgoszcz jest jednym z największych miast w Polsce o najniższym bezrobociu, ale wciąż poszukuje profesjonalistów. Jak wskazują inwestorzy, w Bydgoszczy pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów. Program Bydgoszcz Szuka Talentów pomaga również przedsiębiorcom w znalezieniu profesjonalnej kadry do realizacji swoich działań” – mówi Edyta Wiwatowska, Prezes Zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

 

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy uzyskali świadectwa ukończenia warsztatów z zarządzania projektami, które zostały wydane przez PMI PC. Na warsztatach ogłoszono także konkurs „Bydgoszcz Szuka Talentów 2015”, którego celem było stworzenie planu zarządzania projektem. Nagrodzone zostały osoby, które wykazały się największą kreatywnością oraz wiedzą z zakresu zarządzania projektami wg Project Management Institute. W edycji jesiennej komisje konkursowe, wyłoniły łącznie sześciu zwycięzców, którym zaoferowano płatne staże w Atos IT Services (3 finalistów), Mobica Limited (1 finalista) oraz T Komp (2 finalistów). Najlepsi zdobyli również nagrody specjalne, tj. możliwość poprowadzenie projektów realizowanych przez PMI Poland Chapter Oddział Kujawsko-Pomorski.

 

 

„Project Management Institute, jako największa na świecie organizacja non-profit, zrzeszająca ekspertów i entuzjastów Zarządzania Projektami jest szczególnie zainteresowana intensywnym rozwojem tej dziedziny w Polsce. Współudział w Programie Bydgoszcz Szuka Talentów, umożliwia realizowanie tej misji PMI w naszym regionie. Program daje szansę podnoszenia kwalifikacji uczestników w zakresie Zarządzania Projektami, promowania profesji Kierownika Projektu w biznesie oraz budowania świadomości społeczeństwa o tej dziedzinie. Wszystkie zrealizowane dotychczas projekty są dużym sukcesem” – Kamil Szulczewski, Kierownik Projektów PMI Polska Oddział Kujawsko-Pomorskie.

 

 

Bydgoskie firmy, szczególnie z branży informatycznej, podchodzą projektowo do realizowanych zadań. Ważna jest wiedza merytoryczna z zakresu nadzorowanych projektów, znajomość kompetencji i predyspozycji poszczególnych członków zespołów projektowych oraz umiejętność delegowania odpowiednich obowiązków. Dlatego dużym zainteresowaniem cieszyła się jesienna edycja programu Bydgoszcz Szuka Talentów, która wpisała się w potrzeby zainteresowanych tym przedsięwzięciem Partnerów, przedstawicieli lokalnej branży IT.

 

 

„Project Management to obszar o dużym potencjale rozwojowym. Każdy projekt, każdy zespół, każda relacja z Klientem są czymś unikalnym, wnoszącym nowe doświadczenia, uczącym i rozwijającym. To daje szansę, a nawet gwarancję ciągłego rozwoju. Projekt Bydgoszcz Szuka Talentów jest wspaniałą szansą dla osób, które swoją wiedzę w obszarze project management pragną skonfrontować z realnym biznesem i jednocześnie dążą do podnoszenia swoich kwalifikacji, a staż w firmie Atos, to szansa na rozwój i zwiększenie swoich kompetencji. Możliwość pracy w międzynarodowej firmie będzie bez wątpienia wyjątkowym doświadczeniem. Jest to jednocześnie niewątpliwa wartość dodana dla firmy, ponieważ będzie miała możliwość współpracy z utalentowanymi młodymi ludźmi”. –  Mirosław Mąka, xFS Tower Country Manager Atos IT Services.

IMG_0073

Projektowe podejście do pracy mają nie tylko duże korporacje, ale też firmy informatyczne z Bydgoszczy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak T Komp, które świadczą usługi o zasięgu globalnym.

 

 

 „T Komp bardzo przychylnie patrzy w kierunku inicjatyw umożliwiających przyszłym pracownikom poznanie zarówno w teorii jak i praktyce prowadzenie projektów. Zależy nam, jako lokalnej firmie IT o globalnym zasięgu, na promowaniu dobrych praktyk z najlepszymi partnerami w tej dziedzinie. To dobra okazja, aby pokazać zainteresowanym osobom, że w Bydgoszczy mogą znaleźć dające pełne wyzwań jak i rozwoju zawodowego miejsce pracy. Pozytywny odbiór ze strony uczestników warsztatów przekonuje nas, że obraliśmy trafną strategię na charakter firmy i sposób współpracy z naszymi pracownikami. To idealna okazja dla osób chcących związać się z branżą IT w przyszłości lub poszukujących zmian w obecnej ścieżce zawodowej, aby zobaczyć jak wygląda nasza firma od środka przy innej okazji niż proces rekrutacyjny. Z pewnością nasza firma będzie zainteresowana kolejnymi edycjami tej inicjatywy” – Krzysztof Sadowski, Kierownik Działu Handlowego i Wdrożeń T Komp.

 

 

Prężnie rozwijające się firmy technologiczne, które tworzą oprogramowanie dla klientów z całego świata i realizują projekty m.in. dla wielu branż coraz częściej poszukują specjalistów zarządzających projektami. Przykładem jest firma Mobica, która dostrzegła potencjał Bydgoszczy i rozwija tutaj swój oddział.

 

 

„W Mobice postanowiliśmy dzielić się swoją wiedzą, nie tylko w obszarze programowania, ale także zarządzania projektami. Dlatego dołączyliśmy do projektu „Bydgoszcz Szuka Talentów”, w ramach którego zorganizowaliśmy warsztaty z tego właśnie obszaru. W szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych trenerów z PMI udział wzięło 17 osób spośród których, w wyniku zorganizowanego konkursu, został wyłoniony zwycięzca. Nagrodą jest 3 miesięczny staż na stanowisku Project Manager Assistant w naszej firmie. Zainteresowanie warsztatami, było bardzo duże, co przełożyło się na ilość i poziom złożonych aplikacji, co świadczy o dużym zainteresowaniu metodami zarządzania wśród potencjalnych pracowników. Spotyka się to z potrzebami rekrutacyjnymi naszej firmy. Dlatego planujemy kontynuacje projektu w 2016 roku” – Katarzyna Pałaszyńska, Recruitment Specialist.

 

 

Ważny jest również udział w projekcie uczelni wyższej dysponującej nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, dzięki temu jakość przedsięwzięcia jest wysoka.

 

 

„Instytut Informatyki i Mechatroniki WSG w Bydgoszczy od wielu lat działa na rzecz rozwoju IT w naszym regionie. Zrealizowaliśmy wiele projektów edukacyjnych i szkoleniowych z branży informatycznej oraz jesteśmy członkami Bydgoskiego Klastra Informatycznego. Nasze doświadczenie i dobrze przygotowana baza laboratoryjna zaowocowały zaproszeniem nas do udziału w projekcie „Bydgoszcz Szuka Talentów”. W trakcie warsztatów specjaliści z PMI dzielili się swoją wiedzą i przedstawiali praktyczne zastosowanie zarządzania projektami. Najzdolniejsze osoby miały okazję odbyć staż w kluczowych dla regionu firmach, co niewątpliwie podniosło atrakcyjność tego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego organizuje tego typu wydarzenia, oraz że możemy w nich aktywnie uczestniczyć” – dr inż. Jacek Gospodarczyk Dyrektor Instytutu Informatyki i Mechatroniki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

 

 

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników szkoleń, jak i firm oferujących płatne staże, dlatego Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego planuje organizację kolejnych edycji w 2016 roku.

 

 

 „Warsztaty były niezwykłą okazją wejścia w nowy, niezwykle ciekawy i podlegający nieustannym zmianom świat zarządzania projektami. Prowadzący nie tylko przekazali wiedzę teoretyczną, ale popierali ją fascynującymi przykładami z całego świata, a także przekazali wiedzę praktyczną dotyczącą MS Project. Doświadczenie nabyte podczas tych czterech dni można było wykorzystać podczas pisania projektu konkursowego. Nagroda również jest niebagatelna. Staż jest możliwością nie tylko poznania nowych ludzi, ale przede wszystkim obserwowania i uczenia się jak zespoły projektowe pracują w rzeczywistości, a nie na kartkach podręczników. Jest to czas nauki i stawiania pierwszych kroków w wymagającym i pasjonującym zawodzie” – Hanna Strzelecka, która odbywa staż w firmie Mobica.

IMG_0049-800x600

***

Działania podejmowane przez Agencję służą m. in. przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy, promocji Miasta Bydgoszczy, a także prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i  zagrożonych utratą pracy.

 

Projekty realizowane w ramach „Bydgoszcz Szuka Talentów” mają na celu kreowanie postaw przedsiębiorczych w społeczności lokalnej, wspieranie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji kadr w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Data publikacji: 07.03.2016
Translate »