Zakończyła się kolejna edycja projektu “Bydgoszcz szuka talentów”, której pomysłodawcą jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Zrealizowana została w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, Project Management Institute – Poland Chapter oraz bydgoskimi firmami Atos, T Komp Tomasz Kruszewski i SDL Poland.

21 lutego 2017 r. dobiegły końca warsztaty zorganizowane w partnerstwie z firmą Atos. Zajęcia prowadzone były w Wyższej Szkole Gospodarki przez ekspertów Project Management Institute Poland Chapter (PMI PC), którzy przybliżyli tematykę zarządzania projektami w środowisku międzynarodowym. W warsztatach wzięło udział 16 osób zrekrutowanych przez firmę Atos. Wszyscy z nich uzyskali certyfikaty wydane przez PMI PC.

Warsztat zakończył się konkursem na najlepszą pracę z zakresu planu zarządzania projektem. Komisja konkursowa wyłoniła dwoje zwycięzców. Na podium stanęły: Monika Mohylowska oraz Renata Romanowska. Organizatorzy wyróżnili także Natalię Krzynówek oraz Kingę Schneider–Woźniak. Zwycięzcy, oprócz nagród rzeczowych, otrzymali oferty pracy w Atos GDC Polska.

 

Celem projektu jest kreowanie postaw przedsiębiorczych w społeczności lokalnej, wspieranie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji kadr w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.

 

„Projekt Bydgoszcz Szuka Talentów jest wspaniałą szansą dla osób, które swoją wiedzę w obszarze zarządzania projektami pragną skonfrontować z realnym biznesem i jednocześnie dążą do podnoszenia swoich kwalifikacji. Praca w Atos to nie tylko możliwość zrealizowania tych planów, lecz także wyjątkowe doświadczenie. Jest to jednocześnie niewątpliwie wartość dodana dla firmy, której eksperci będą mieli możliwość współpracy z utalentowanymi młodymi ludźmi” – tłumaczy Mirosław Mąka, xFS Tower Country Manager w Atos Global Delivery Center Polska.

 

Według specjalistów Project Manager to zawód przyszłości. „Project Management to obszar o dużym potencjale rozwojowym. Każdy projekt, każdy zespół, każda relacja z klientem są czymś unikalnym, wnoszącym nowe doświadczenia, uczącym i rozwijającym. To daje szansę, a nawet gwarancję ciągłego rozwoju” – dodaje Mirosław Mąka.

Szkolenia w ramach programu „Bydgoszcz szuka talentów” zorganizowano w  dwóch tematach dla programistów (z firmą T Komp) oraz z zarządzania projektami (z Atos oraz SDL Poland).

Data publikacji: 23.02.2017
Translate »