Piękna stolica Słowenii, Ljubljana, gościła przedstawicieli instytucji realizujących projekt „Young and Innovative” podczas trzeciego spotkania roboczego, które odbyło się w dniach 26 – 27 września br.

 

Podczas tej wizyty przedstawiciele konsorcjum projektowego mieli okazję szczegółowo zapoznać się z historią i aktualną działalnością Parku Technologicznego Ljubljana oraz porozmawiać z kadrą kierowniczą firm działających na co dzień na jego terenie. Spotkali się także z pracownikami Regionalnej Agencji Rozwoju Regionu Ljubljany i wzięli udział w warsztacie dotyczącym rozwijania ekosystemów gospodarczych.

Głównym punktem programu była jednak dyskusja poświęcona wymianie doświadczeń i przygotowaniu wspólnych rekomendacji w zakresie usprawnienia systemów wsparcia innowacyjności wśród młodych przedsiębiorców. Zaplanowano również szczegółowy harmonogram dalszych prac nad tym dokumentem oraz wyznaczono przybliżony termin spotkania podsumowującego projekt, które odbędzie się w Toruniu, pod koniec października lub na początku listopada tego roku.

Data publikacji: 27.09.2016
Translate »