Ministerstwo Rozwoju  ogłosiło konkurs w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Od 1 marca do 29 kwietnia br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na tworzeniu lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie to 2 mln PLN,  a maksymalna to 50 mln PLN.

 

Kosztami kwalifikowalnymi projektu mogą być:

  • nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego)
  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  • spłaty rat wartości początkowej środków trwałych
  • koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa.

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu oraz pełna dokumentacja konkursowa zamieszczone są na stronie: https://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-1/ .

Data publikacji: 03.02.2016
Translate »