W dniu 9 maja 2017 r. przedstawiciel Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego promował potencjał gospodarczy  Bydgoszczy podczas Konferencji ASPIRE – „New Horizon”, która odbyła się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. W wydarzeniu wzięło udział około 300 uczestników, reprezentujących sektor nowoczesnych usług dla biznesu i technologii.

ASPIRE skupia firmy z sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych. To jedna z największych tego typu organizacja w Polsce, która zrzesza ponad 150 członków, w tym takie firmy jak Google, Goldman Sachs, Allegro, Electrolux.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego od kilku lat reprezentuje Bydgoszcz na Konferencji, promując miasto i zapoznając uczestników z jego ofertą inwestycyjną. Konferencja była szansą dla BARR do odbycia bezpośrednich rozmów z przedstawicielami firm sektora BPO/SSC oraz agencjami rekrutacyjnymi i firmami doradczymi uczestniczącymi w procesie lokowania nowych projektów inwestycyjnych.

Data publikacji: 12.05.2017
Translate »