W dniu 11 marca 2016 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się Regionalna Konferencja Banku Pekao, pod patronatem Prezydenta Bydgoszczy, Pana Rafała Bruskiego, przy współudziale Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy. Konferencja związaną była z publikacją „Raportu o sytuacji mikro i małych firm”.

pekao-3

Podczas konferencji przedstawione zostały regionalne wyniki raportu o sytuacji gospodarczej mikro i małych firm, za szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą. Ideą spotkania było również wzmocnienie wizerunku Banku Pekao jako instytucji specjalizującej się w obsłudze sektora MŚP.

 

W spotkaniu wzięło udział około 70 osób reprezentujących instytucje otoczenia biznesu oraz właściciele i kadry zarządzające mikro i małych firm. Podczas spotkania zebrani goście mogli zadawać pytania dotyczące omawianych zagadnień oraz problemów, z którymi spotykają się w codziennej pracy.

Data publikacji: 11.03.2016
Translate »