[well anim=”” boxbgcolor=””]

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na konferencję „ARP – biznes, rozwój, innowacje” organizowaną przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA. i Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wydarzenie odbędzie dnia 26 listopada 2015 roku w Bydgoszczy.

 

Konferencja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu, w szczególności klastrów i parków technologicznych, a także naukowców opracowujących innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw.

 

Konferencja  „ARP – biznes, rozwój, innowacje”, poświęcona będzie prezentacji oferty Agencji Rozwoju Przemysłu skierowanej do małych, średnich i dużych firm planujących wdrażanie projektów innowacyjnych. Filary oferty ARP tworzą trzy elementy: wsparcie kapitałowe (typu venture) innowacyjnych projektów małych i średnich firm, pożyczki dla średnich i dużych przedsiębiorstw na cele rozwojowe oraz łączenie nauki z biznesem za pomocą Platformy Transferu Technologii.

 

Konferencja odbędzie się w czwartek 26 listopada 2015 r. o godzinie 12:00 (czas trwania ok. 2 godziny) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, pawilon F, Aula Laboratorium Badawczego Mikotoksyn. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: innowacje@ukw.edu.pl, podając dane uczestnika: imię i nazwisko, stanowisko, nazwę i adres siedziby firmy/instytucji, telefon kontaktowy, adres e-mail do potwierdzenia uczestnictwa.

 

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW: innowacje.ukw.edu.pl

Data publikacji: 05.11.2015
Translate »