Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Toruniu oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji: „Eksport za wschodnią granicę – możliwości i wyzwania”. Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2016 r., w godz. 09.00-14.00 w biurowcu „IDEA Przestrzeń biznesu” w Bydgoszczy (ul. Bydgoskich Przemysłowców 6,  sala na parterze).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Adresaci Konferencji

 

Spotkanie informacyjne „Eksport za wschodnią granicę – możliwości i wyzwania” dedykowane jest polskim eksporterom z różnych branż, zarówno tym na co dzień współpracującym z kontrahentami z rynków wschodnich (m.in. z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Azerbejdżanu i Uzbekistanu) jak i dopiero rozważającym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w tych destynacjach.

Tematyka

 

W pierwszej części konferencji zaprezentowane zostaną główne założenia nowego, rządowego systemu wsparcia eksportu, na których Polska Agencja Handlu i Inwestycji (PAHiI) będzie opierać swe działania.

 

Następnie uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z tematyką umowy pomiędzy Ukrainą a UE o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA). Przedstawione zostaną również szanse dla polskich eksporterów na rynkach Azji Środkowej, w tym Kazachstanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu. W dalszej części spotkania omówione zostaną typowe zagadnienia prawne pojawiające się w polsko-rosyjskim obrocie prawnym, z ukierunkowaniem m.in. na typowe klauzule oraz ogólne warunki umów stosowane przy zawieraniu polsko-rosyjskich umów handlowych.

 

Konferencja zakończy się prezentacją regionalnej oferty wsparcia przedsiębiorców w zakresie kształcenia pracowników, finansowania usług rozwojowych oraz udziału w misjach i imprezach targowych.

 

W ramach wydarzenia po raz pierwszy zostanie zaprezentowany „Katalog produktów eksportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – edycja 2016, który został przygotowany przez toruński ośrodek sieci COIE we współpracy z regionalnymi przedsiębiorstwami.

Program

 

Program konferencji „Eksport za wschodnią granicę – możliwości i wyzwania” w załączeniu.

Zgłaszanie udziału

 

Ze względu na uwarunkowania organizacyjne uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 11 listopada 2016 r. w biurze Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Toruniu, wybierając jeden z wymienionych poniżej sposobów rejestracji:

 

 

Potwierdzeniem wpisania Państwa na listę uczestników spotkania będzie e-mail odesłany przez organizatora.

Konferencja została zorganizowana przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu we współpracy z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego.

Data publikacji: 31.10.2016
Translate »