Na dzisiejszej konferencji  „Emerging Cities: Bydgoszcz w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej” padło wiele pytań: Jakie wyzwania czekają biznes i miasta w dobie rewolucji przemysłowej 4.0? Automatyzacja, rynek pracowników, work-life balance – to tylko niektóre z nich. Jak Bydgoszcz, jako tzw. „emerging city”, oraz działające tu przedsiębiorstwa wychodzą naprzeciw trwającemu już procesowi transformacji technologicznej?

 

W poszukiwaniu odpowiedzi uczestników wspierali liczni eksperci zaproszeni przez Poland Today. Nie zabrakło również czasu i przestrzeni sprzyjającej efektywnemu networkingowi.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego wydarzenia! Cieszymy się też, że dotarła do nas spora grupa osób spoza Bydgoszczy!

Data publikacji: 21.11.2019
Translate »