loga 4

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym zorganizowała 8 marca 2016 r. konferencję pn. „ „Innowacje techniczne oraz prawna ochrona własności przemysłowej”. Partnerem wydarzenia był Bank Gospodarstwa Krajowego. 

 

Konferencja odbyła się 8 marca 2016 r. w Hotelu City (ul. 3 maja 6, Bydgoszcz).  Jej celem było zaprezentowanie korzyści dla przedsiębiorców, jakie wynikają ze znajomości i wykorzystywania prawnej ochrony własności przemysłowej w przedsiębiorstwach. Zaproszonymi ekspertami byli: pan Tadeusz Wilczarski, dyrektor Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Gdańsku, w-ce prezydent Polskiego Związku Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie oraz pani Joanna Wilczarska – specjalista ds. innowacji technicznych w Wojewódzkim Klubie Techniki i Racjonalizacji w Gdańsku, aplikant rzecznikowski w Kancelarii Patentowej. Tematyka spotkania podzielona została na 3 bloki:

 

  • Innowacje techniczne w przedsiębiorstwie – omówiono zagadnienia: przedmiotów innowacji technicznych, sposobów tworzenia innowacji na przykładach firm zachodnich i doświadczeń systemowych w przedsiębiorstwach oraz uwarunkowań prawnych w tym zakresie. Dokonana została także analiza rozwoju sektora innowacji w wybranych krajach.

 

  • Przedmioty ochrony własności przemysłowej w kraju i zagranicą – przedstawiono rodzaje przedmiotów ochrony, zakres ich ochrony i czas trwania, możliwości ich zabezpieczania w kraju i zagranicą, procedury, zmiany w procedurach, terminy i koszty.

 

 

  • Korzyści z wykorzystania ochrony własności przemysłowej – omówiono możliwości wprowadzenia wartości niematerialnych i prawnych jako środków trwałych do przedsiębiorstw, naruszenia praw wyłącznych, możliwości ścigania, obrony. Przedstawiono niektóre procesy w kraju i przykłady egzekwowania naruszeń praw wyłącznych zagranicą.
konferencja2

Konferencja cieszyła się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców oraz pracowników działu rozwoju przedsiębiorstw. Zaproszeni eksperci przekazali uczestnikom praktyczną wiedzę na temat innowacji technicznych i ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz zagranicą, a także, jak dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań można pozyskać dotacje ze środków UE.

Data publikacji: 08.03.2016
Translate »