16 marca w Bydgoszczy odbyła się VII edycja Konferencji Kurs na HR. Organizatorem inicjatywy była Grupa Progres oferująca nowoczesne usługi HR dla biznesu. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego była patronem strategicznym wydarzenia.

Spotkanie stało się okazją do budowaniu trwałych relacji biznesowych, networkingu i wypracowania rozwiązań dopasowanych do aktualnych wyzwań rynku. Wzięło w nim udział ok. 160 osób reprezentujących sektory nowoczesnych usług dla biznesu i human resources.

W zorganizowanej na zakończenie Konferencji eksperckiej debacie środowisk wzięła udział Prezes Zarządu Bydgoskiej Agencji Sp. z o.o. Pani Edyta Wiwatowska, która podzieliła się ze zgromadzonymi refleksjami w zakresie wyzwań i możliwości, które stoją przez bydgoskim rynkiem pracy w kontekście rekrutacji prowadzonych przez inwestorów rozpatrujących Bydgoszcz jako potencjalne miejsce lokalizacji ich firm.

Data publikacji: 21.03.2017
Translate »