W dniu 22.06.2016 Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego obecna była na konferencji organizowanej przez wydawnictwo Eurobuild CEE. Tematem wydarzenia były zmiany spowodowane rosnącym udziałem sprzedaży internetowej oraz coraz częstszym wykorzystywaniem narzędzi technologicznych w codziennym życiu.

 

Uczestnicy panelów dyskusyjnych debatowali nad szansami oraz zagrożeniami płynącymi z coraz dynamiczniej rozwijającego się sektora e-commerce. Zostały ponadto przedstawione raporty obrazujące stopień wzrostu znaczenia sprzedaży online na rynku handlu detalicznego.

 

Podczas rozmów kuluarowych przedstawiciel BARR miał okazję przedstawienia oferty inwestycyjnej miasta Bydgoszczy reprezentantom firm z branży  logistycznej.

Data publikacji: 24.06.2016
Translate »