Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wymusiło na przedsiębiorcach konieczność wprowadzenia szybkich zmian w zarządzaniu firmą. Podczas konferencji porozmawiamy o komunikacji biznesowej w tzw. „nowej rzeczywistości”. „Start-Up Bydgoszcz online” odbędzie się 30 czerwca, w godz. 18.00-20.00.  Partnerem wydarzenia jest Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy. Konferencja jest częścią programu „Akcja Akceleracja!”.

 

Program Konferencji:

 

18.00
rozpoczęcie, przywitanie uczestników

 

18.05
Przedsiębiorczość w dobie pandemii. Czy popyt na własną firmę ulegnie zmianom?
Katarzyna Machałowska

 

18.35
Z undergroundu do mainstreamu w dwa tygodnie – czy można szybko wdrożyć e-learning i pracę zdalną?
Marcin Czyżuk


19.05
Jak przekuć kryzys w sukces? – o doświadczeniach pracy/nauki zdalnej.
Anita Kubanek

PRELEGENCI:

Katarzyna Machałowska – Biuro Usługowo-Szkoleniowe Kancelaria/Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 

Doświadczony trener, wykorzystujący znajomość nowoczesnych technik uczenia się do skutecznego podnoszenia wiedzy, kompetencji i umiejętności. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach dotyczących przedsiębiorczości, prawa pracy (w tym zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego). Przeprowadziła ponad 10 000 godzin szkoleniowych oraz ponad 700 godzin doradztwa indywidualnego i grupowego. Członek i ekspert merytoryczny w Komisji Oceny Wniosków z programów OWES, Erasmus + oraz LOWE. Współautorka dwóch interdyscyplinarnych programów nauczania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, obejmujących swym zakresem budowanie postaw przedsiębiorczych.

Marcin Czyżuk – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

Dydaktyk i metodyk e-learningu. Na co dzień kieruje Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania WSB, gdzie razem z zespołem doradza, projektuje, tworzy i administruje kursami e-learningowymi i platformami na potrzeby dydaktyki akademickiej i biznesu.

dr Anita Kubanek – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Prawa i Ekonomii 

 

Adiunkt, wykładowca akademicki, mentor, doradca, tutor, doktor nauk prawnych. Przez blisko 10 lat związana z branżą zbrojeniową. Uczestniczyła w budowaniu Strategii Polskiego Holdingu Obronnego i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Posiada doświadczenie w obszarach: PR, HR, marketing oraz organizacja i zarządzanie. Od kilku lat łączy sektor biznesu z sektorem nauki i popularyzuje wiedzę. Właściciel marki KubanekConsulting – w ramach której wspiera przedsiębiorców w diagnozowaniu i zwiększaniu potencjału organizacji jak również szkoli z obszarów zarządzania, networkingu pracowniczego i relacji w organizacjach.

Data publikacji: 15.06.2020
Translate »