24-25 maja 2016 przedstawiciel Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego uczestniczył w Konferencji Startup Wrocław 2016. W wydarzeniu wzięło udział ponad 900 gości reprezentujących m.in. samorządy, środowisko akademickie oraz sektor nowoczesnych usług dla biznesu i technologii.

Uczestnicy dyskutowali o perspektywach rozwoju polskich firm  w kontekście pomnażania ich zasobów finansowych, społecznych, technologicznych i edukacyjnych. Do podejmowanych tematów należały: strategia systemowego rozwoju innowacji w Polsce, finansowanie innowacji i instytucji wspierających innowacje, inteligentne miasta jako inkubatory innowacji i huby gospodarcze, rozwój miast innowacyjnych technologicznie oraz ścieżki finansowania i rozwój startupów.

 

Wiedza uzyskana dzięki uczestnictwu w Konferencji będzie mogła być wykorzystana podczas realizacji międzynarodowego projektu „Young and Innovative: how to help young entrepreneurs be more innovative – a peer learning project”. Więcej informacji o inicjatywie na stronie https://barr.pl/blog/2016/05/12/miedzynarodowy-projekt-wspierajacy-innowacyjnosc/.

Data publikacji: 25.05.2016
Translate »