Fabryka przyszłości należy do kluczowych pojęć dla Przemysłu 4.0 – łączy świat fizyczny i wirtualne inteligentne wytwarzanie.

Konkurs „Fabryka Przyszłości” ukierunkowany jest na identyfikację innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie transformacji technologicznej, ekologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce. Organizatorem jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Do udziału mogą zgłaszać się  przedsiębiorstwa, które prowadzą na terenie Polski działalność produkcyjną.

Inicjatywa Fundacji promuje wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 przez wyróżnianie fabryk, które mają doświadczenie i osiągają sukcesy we wprowadzaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań przynoszących firmom wymierne korzyści. Organizacje będą miały okazję dzielić się swoim doświadczeniem z transformacji cyfrowej oraz realizacji innowacyjnych projektów w ramach budowanego ekosystemu Fabryk Przyszłości.

Cele Konkursu:

  1. Wskazanie i promocja dobrych praktyk w zakresie transformacji cyfrowej oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce;
  2. Inspirowanie polskich fabryk na drodze do Przemysłu 4.0;
  3. Wsparcie transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw.

Zgłoszenia można przesyłać w siedmiu Kategoriach Konkursowych odpowiadających siedmiu obszarom – filarom transformacji w kierunku Fabryk Przyszłości zgodnych z metodą Advanced Manufacturing (ADMA):

  • Zaawansowane Technologie Produkcyjne,
  • Fabryka Cyfrowa,
  • Fabryka Ekologiczna,
  • Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta,
  • Organizacja skupiona na człowieku,
  • Inteligentna produkcja,
  • Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuch wartości.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia można znaleźć na stronie konkursu.

Data publikacji: 20.09.2022
Translate »