Budżet III edycji konkursu na dofinansowanie projektów związanych z ochroną własności przemysłowej to 50 mln złotych. O środki z poddziałania 2.3.4 Programu Inteligentny Rozwój będzie można ubiegać się od połowy maja.

 

Wsparcie adresowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Otrzymaną dotację firma może przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (opłaty urzędowe, tłumaczenia, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego). Może ona sfinansować również wstępne orzeczenie o zdolności patentowej wynalazku czy zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

 

Natomiast w sytuacji kiedy przedsiębiorca broni posiadanych praw własności przemysłowej, a postępowanie dotyczy ich unieważnienia lub wygaśnięcia, dofinansowanie pokryje m.in. koszty związane z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, opłaty urzędowe oraz tłumaczenia.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu może wynieść od 10.000 do 1.000.000 złotych, a maksymalna intensywność dofinansowania to 50% tych kosztów.

 

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 16 maja do 28 grudnia 2017 r. Konkurs zostanie przeprowadzony etapowo.

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się TUTAJ.

Data publikacji: 12.04.2017
Translate »