Ogłoszono tegoroczną edycję konkursu ”Pracodawca Pomorza i Kujaw 2020” skierowanego do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w regionie kujawsko-pomorskim i zatrudniających pracowników. Nominacje można składać do 21 maja 2021 r.

 

Celem konkursu jest promocja rzetelnych i innowacyjnych pracodawców działających w regionie kujawsko-pomorskim. Kandydaci zostaną ocenieni w kategoriach: „Mikro i Mały Przedsiębiorca”, „Średni i Duży Przedsiębiorca” oraz „Innowacyjna Firma”. W tej edycji szczególnie wyróżnione zostaną firmy, które włączyły się do walki z pandemią COVID-19, stąd zachęcamy do prezentowania w zgłoszeniach zrealizowanych przedsięwzięć wskazujących na takie zaangażowanie. To ważny aspekt wpisujący się w kryterium realizowania działań wskazujących na społeczną odpowiedzialność firmy.

Warunkiem udziału jest nominacja kandydującej firmy dokonana przez otoczenie gospodarcze zgodnie z regulaminem. W tym celu należy wypełnić dostępny na stronie Pracodawcy Pomorza i Kujaw elektroniczny formularz.

Konkurs jest bezpłatny. Do nominowanych firm zostanie przesłane mailowo indywidualne zaproszenie do przedstawienia swoich osiągnięć w ramach formularza informacyjnego (termin przekazania formularza przez nominowaną firmę to 11.06.2021r). Na podstawie zaprezentowanych informacji,  kandydatów oceni kapituła, którą stanowić będą przedstawiciele administracji rządowej oraz regionalnych uczelni i instytucji otoczenia biznesu.

Zasady udziału określa regulamin konkursu „Pracodawca Pomorza i Kujaw”, z którym można się zapoznać przechodząc na stronę Pracodawcy Pomorza i Kujaw.

Data publikacji: 11.05.2021
Translate »