Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, iż Komisja Europejska planuje rozpoczęcie negocjacji w sprawie liberalizacji handlu pomiędzy UE a Australią, Nową Zelandią i Turcją.

W celu zebrania opinii i informacji od przedsiębiorców udostępnione zostały ankiety na stronie internetowej KE:

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm skierowane do podmiotów prowadzących współpracę i handel z ww. państwami.

 

Zwracamy się zatem do tych z Państwa, którzy mają już doświadczenie w handlu z ww. krajami, z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji, jakie ewentualne bariery pozataryfowe w dostępie do rynków ww. krajów Państwo napotykają.

 

Zachęcamy Państwa do udziału w ww. ankietach.

 

Uprzejmie informuję, że termin na przekazanie Państwa odpowiedzi upływa dnia 3 czerwca 2016 r.

Data publikacji: 19.04.2016
Translate »