Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w dniu 20 czerwca br. ogłosił nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy planują realizację projektów polegających na wdrożeniu innowacji technologicznych własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie w formie kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty, będzie można wnioskować w terminie od dnia 28 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r.

Alokacja w konkursie wynosi 500 mln zł, w tym 50 mln zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 450 mln zł dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach.

 

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi 6 mln zł, przy czym udział własny wnioskodawcy wynieść musi min. 25%. Wysokość premii dla przedsiębiorców z naszego województwa wyniesie do 55% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku mikro i małych firm oraz do 45% w przypadku firm średnich. Pieniądze te będą służyły wyłącznie spłacie kapitału zaciągniętego kredytu i będą przelewane bezpośrednio na rachunek w banku kredytującym. Maksymalna wartość dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

Data publikacji: 27.06.2016
Translate »