Od 15 lutego do 24 maja potrwa tegoroczny nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, czyli Kredytu na innowacje technologiczne. W tym roku Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczy 550 milionów złotych na częściowe spłaty kredytów zaciąganych przez MŚP, w celu realizacji inwestycji technologicznych.

 

Podobnie jak w poprzednich latach przedsiębiorcy planujący inwestycje polegające na zakupie i wdrożeniu nowej technologii, bądź też na wdrożeniu własnej nowej technologii, a następnie na uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług, będą mogli liczyć na premię technologiczną, a więc dotację na spłatę kapitału w wysokości do 6 milionów złotych. Jej ostateczna wysokość będzie liczona od kosztów kwalifikowalnych projektu i wyniesie w naszym województwie 55% tych kosztów dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony w trzech rundach: od 15 lutego do 1 marca, od 8 marca do 5 kwietnia oraz 12 kwietnia do 24 maja. Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/.

 

Data publikacji: 18.01.2018
Translate »