9 grudnia 2021 r. w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy powołano Kujawsko-Pomorską Regionalną Radę Przemysłu Przyszłości. Przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy z naszego województwa dołączyli do jednego z gremiów powoływanych przez Platformę Przemysłu Przyszłości, fundację Skarbu Państwa. Zadaniem Rady będzie wspieranie cyfrowej transformacji kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw. W inauguracji wziął udział wicemarszałek województwa, Zbigniew Ostrowski, a także wicewojewoda, Radosław Kempinski, którzy jednocześnie są jej członkami. 

Rolą Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości, które powstaną w całym kraju, będzie inicjowanie działań wspierających digitalizację, podpowiadanie technologicznych trendów i wychwytywanie potrzeb przedsiębiorców. Wśród zadań jest także przekuwanie oczekiwań przedsiębiorców na niezbędne działania po stronie agend rządowych i samorządowych. Ideę powoływania rad regionalnych zaprezentował Dawid Solak, p.o. prezesa zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Z uwagi na to, że środowisko wsparcia procesów cyfryzacji powinno być szerokie, w inauguracji Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nauki, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy. Samorządowców reprezentował Zbigniew Ostrowski – wicemarszałek województwa, który jako przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości, podkreślał potrzebę współpracy różnych grup w ramach zespołu: – To grono jest najlepszą odpowiedzią na pytania o proces transformacji cyfrowej w regionie. Jednocześnie akcentował działania Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, będącego jedynym w regionie klastrem o statusie krajowego klastra kluczowego i zaznaczał, że silna i nowoczesna gospodarka to gospodarka cyfrowa. Z kolei
dr hab. inż. Marek Macko – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zauważył, że przedsiębiorcy z Kujawsko-Pomorskiego są świadomi potrzeby wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0. Dlatego, zdaniem eksperta, trzeba znaleźć sposób na zapewnienie MŚP bezpieczeństwa podejmowania decyzji o transformacji cyfrowej, a niezbędnym elementem tej transformacji będą przyszłe kadry, które obecnie kształci się na uczelniach wyższych.

W skład Kujawsko-Pomorskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości weszło 18 osób. Przewodniczącym rady został Zbigniew Ostrowski, zaś jego zastępcą dr hab. inż. Marek Macko. Pełen skład rady kształtuje się następująco:

 • Łukasz Będziński – Kierownik zespołu innowacji, badań przemysłowych i homologacji, Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A.
 • Tomasz Deptuła – Kierownik projektu i kierownik witryny, Deepsense.ai
 • Marcin Forbotko – Prezes Zarządu, Galactica Sp. J.
 • Marek Grabowski – Prezes Zarządu, GRAFORM Sp. z o.o.
 • Jarosław Halarewicz – Prezes Zarządu, BOHAMET S.A.
 • Sławomir Jankowski – Prezes Zarządu, PIXEL Sp. z o.o.
 • prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski – Prorektor ds. Współpracy z otoczeniem Społecznym i Gospodarczym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Radosław Kempinski – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 • Michał Korolko – Prezes Zarządu, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Sławomir Maciejewski – Prezes Zarządu, 12 spółka z o.o.
 • dr hab. inż. Marek Macko – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr inż. Tomasz Marciniak, prof. uczelni – Dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Politechnika Bydgoska
 • Katarzyna Meger – Prezes Zarządu, Bydgoski Klaster Przemysłowy
 • Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Jacek Siech – Prezes Zarządu, PRECITOOL OST Sp. z o.o.
 • Rafał Sobolewski – Dyrektor DZ Obronności i Bezpieczeństwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Robert Wichłacz – Prezes Zarządu, ATOS Poland Global Services Sp. z o.o.
 • Edyta Wiwatowska – Prezes Zarządu, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
Data publikacji: 13.12.2021
Translate »