6-8 listopada 2022 roku, Hotel Filmar w Toruniu

Zapraszamy do uczestnictwa w Kujawsko-Pomorskim Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu – FINBiS 2022! Jest to wydarzenie o charakterze naukowo-technologicznym poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym nasz region i kraj. Tegoroczna edycja Forum odbędzie się w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W programie FINBiS przewidziano seminaria, panele dyskusyjne, spotkania dedykowane kluczowym dla gospodarki specjalizacjom, a także wydarzenia promujące współpracę pomiędzy nauką, a biznesem z uwzględnieniem wsparcia administracji samorządowej.

Szczegółową agendę oraz formularz rejestracji znajduje się na stronie wydarzenia.

Organizator i pomysłodawca: Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne, im prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Data publikacji: 21.10.2022
Translate »