Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza  przedsiębiorców i naukowców do składania propozycji innowacyjnych produktów, usług i technologii w XI edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw.

 

W konkursie mogą wziąć udział:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z  regionu,
  • przedsiębiorstwa akademickie
  • jednostki naukowe/zespoły badawcze, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu lub wdrożeniu innowacyjnej technologii, produktu lub usługi.

 

Oceniane są projekty nie starsze niż 2 pełne lata kalendarzowe poprzedzające dzień zgłoszenia do konkursu.

 

Idea konkursu:

  • promowanie i wyróżnienie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego bazujących na wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologiach;
  • wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi;
  • promocja inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego;
  • promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu sprzyjającego innowacjom.

 

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 października 2019 roku. Termin został wydłużony do 28 października 2019 roku. 

 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 roku, podczas Uroczystej Gali w ramach Regionalnego Forum Innowacji.

 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczone są na stronie: www.liderzy.tarr.org.pl.

 

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w biurze ośrodka sieci Enterprise Europe Network: tel. 56 / 699 54 81; e-mail: liderzy@tarr.org.pl.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Data publikacji: 06.09.2019
Translate »