W majowym harmonogramie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na przedsiębiorców czeka kilka nowych możliwości związanych z unijnymi dotacjami.

 

Obecnie trwają już dwa nabory w ramach sektorowych programów B+R (działanie 1.2). Pierwszy – INNOMOTO – dotyczy branży motoryzacyjnej i potrwa od 11 maja do 10 lipca br. Drugi – INNOShip – dotyczący sektora stoczniowego, będzie trwał od 30 kwietnia do 29 czerwca br. Przedsiębiorstwa lub ich konsorcja będą w nich mogły pozyskać dotacje na:

 

  • badania przemysłowe,
  • eksperymentalne prace rozwojowe (element obowiązkowy), oraz
  • prace przedwdrożeniowe (do 20% kosztów kwalifikowalnych projektu).

 

W przypadku INNOMOTO koszty kwalifikowalne muszą wynosić od 1 do 30 milionów złotych. W INNOShip górna granica to 60 milionów złotych. Szczegółowe informacje o konkursach dostępne są na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – TUTAJ (INNOMOTO) i TUTAJ (INNOShip).

 

16 maja rozpoczął się nabór z poddziałania 4.1.4 – Projekty aplikacyjne, przeznaczony dla konsorcjów składających się z minimum jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa (maksymalna łączna liczba podmiotów wynosi 5). Dotacje przeznaczone są na te same rodzaje badań, co w działaniu 1.2. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi wynieść pomiędzy 2 a 10 mln. złotych, z czego minimum 30% musi przypadać na wydatki przedsiębiorstw. Wnioski można składać do 16 lipca, a szczegóły konkursu znajdą Państwo TUTAJ.

 

Listę majowych nowości z PO IR zamyka nabór w ramach działania 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Od 28 maja do 6 lipca przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać o fundusze na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie musi wynieść 2.000.000 złotych. Dokumentacja konkursowa dostępna jest TUTAJ.

Data publikacji: 18.05.2018
Translate »