Od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązuje ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, czyli tzw. mała ustawę o innowacyjności. Stanowi ona podstawą do stworzenia docelowej ustawy w obszerniej wersji, regulującej w sposób kompleksowy przedmiotowe zagadnienia i wprowadzającej spójny system instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorców.

 

Nowe przepisy wprowadziły: dwukrotnie wyższy poziom ulg podatkowych oraz całkowite zniesienie podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki, możliwość odpisania od podatku kosztów uzyskania patentu przez małych i średnich przedsiębiorców oraz wydłużenie okresu, w trakcie którego istnieje możliwość odliczenia kosztów przeznaczanych na działalność B+R, z trzech do sześciu lat.

 

Przedmiotowa ustawa ma również na celu uproszczenie i odformalizowanie obowiązujących procedur dotyczących przede wszystkim nadawania naukowcom praw własności intelektualnej do wyników przeprowadzonych przez nich badań.

 

Ustawa wprowadziła pakiet przepisów przewidujących zmiany nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla naukowców, uczelni i instytutów badawczych. Wśród nich są też regulacje promujące bezpośrednie zatrudnianie naukowców w przedsiębiorstwach, przepisy wprowadzające dofinansowania dla uczelni i instytutów badawczych celem przeprowadzania regularnych szkoleń dla pracowników w zakresie prowadzenia rozmów dotyczących współpracy z przedsiębiorcami, a także zobligowanie uczelni i instytutów badawczych do wykorzystywania 0,5% otrzymywanych dotacji na komercjalizację badań i utrzymywanie potencjału badawczego.

 

Głównym zadaniem ustawy jest zachęcenie polskich przedsiębiorców i naukowców do podejmowania działalności innowacyjnej  poprzez wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy chcą się zaangażować w badania naukowe. Takie działania mają podwyższyć pozycję Polski w międzynarodowych rankingach innowacyjności.

Data publikacji: 12.04.2017
Translate »