Od października br. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaangażowana jest w realizację projektu w ramach programu Horyzont 2020, zatytułowanego „SCALESCRAPERS – how to support the growth of scale-ups to only sky is the limit”.

Jego celem jest wypracowanie rekomendacji dla instytucji otoczenia biznesu oraz twórców polityk z zakresu przedsiębiorczości, dotyczących poprawy systemu wsparcia dla tak zwanych przedsiębiorstw skalowalnych (scale-up), które według analiz rynkowych mają znaczący wpływ na rozwój rynku pracy i gospodarki. W projekt, poza BARR, zaangażowane są instytucje z Polski (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego), Słowenii (Park Technologiczny Lubljana, Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu w Mariborze) oraz Węgier (Regionalna Agencja Innowacyjności z Székesfehérvár).

 

12 i 13 grudnia w Mariborze, drugim co do wielkości mieście Słowenii, odbyło się pierwsze spotkanie projektowego konsorcjum, w trakcie którego omówiono i podsumowano raport prezentujący stan aktualny ujęcia problematyki przedsiębiorstw skalowalnych w regionalnych i krajowych dokumentach strategicznych oraz w ofercie wsparcia ze strony instytucji otoczenia biznesu. Drugim istotnym tematem dyskusji były planowane na rok 2018 badania scale-up’ów i ich potrzeb. Uczestnicy mieli też okazję poznać środowisko start-up’owe Mariboru.

 

Kolejne spotkanie w ramach projektu, tym razem na Węgrzech, planowane jest na początek marca przyszłego roku. Realizacja projektu, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończy się trzy miesiące później – w czerwcu 2018 r.

Data publikacji: 18.12.2017
Translate »