W dniach 14 i 15 czerwca Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego gościła przedstawicieli Parku Technologicznego z Ljubljany (Słowenia), Regionalnej Agencji Innowacyjności z Székesfehérvár (Węgry) oraz Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wizyta została zorganizowana w ramach projektu „Young and Innovative: how to help young entrepreneurs be more innovative – a peer learning project”, realizowanego z Programu Horyzont 2020.

W pierwszym dniu uczestnicy wymieniali się doświadczeniami swoich instytucji w zakresie regionalnego wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności. Odwiedzili również ważne pod tym względem bydgoskie instytucje: Regionalne Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii oraz otwarte niedawno, pierwsze tego typu w Polsce, Centrum Innowacyjnych Wdrożeń.

Drugi dzień poświęcony był warsztatom na temat rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach oraz czynników, które mają na to wpływ. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieli się z uczestnikami właściciele innowacyjnych firm z regionu: dr Jakub Czarny z Instytutu Genetyki Sądowej oraz Karol Chęciński z Syneo.pl, a także Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przy SGH i Politechnice Warszawskiej, Mateusz Lebiedziński.

Data publikacji: 20.06.2016
Translate »