Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, iż Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego w Sankt-Petersburgu zaprasza do uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych „Agroruś” Sankt-Petersburg 25-28 sierpnia 2015r. WPHI posiadać będzie własne stoisko promocyjno-informacyjne, na którym będzie istniała możliwość prezentowania materiałów informacyjnych o polskich przedsiębiorstwach i firmach z branży rolno-przemysłowej, prowadzenia rozmów i spotkań z potencjalnymi odbiorcami itp. Stoisko dostępne będzie bezpłatnie.

 

Impreza wystawiennicza „Agroruś” jest największym forum rolno-spożywczym w okręgu Północno-Zachodnim, posiada status federalny oraz wspierana jest przez Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej.

 

Przestrzeń targowa podzielona będzie na działy obejmujące podmioty operujące na rynkach:

 

– Technologie naukowe oraz know-how;
– Innowacje w dziedzinie rolnictwa i budowy maszyn rolniczych;
– Maszyny rolnicze, urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych;
– Hodowla zwierząt i drobiu;
– Weterynaria; pasze;
– Chemia i biotechnologia w rolnictwie;
– Uprawa roślin;

 

W przypadku braku możliwości osobistego udziału zachęcamy do przesyłania materiałów reklamowych : katalogów, prospektów, ulotek informacyjnych, cenników, itp.

 

TargiAdres do wysyłki materiałów reklamowych:
Konsulat Generalny RP w Sankt- Petersburgu
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ul. 5-ta Sovetskaja 12 Sankt-Petersburg
191 036 Rosja
Теl.: +7 – (812) – 332 – 96 – 90,
Fax: +7 – (812) – 332 – 96 – 90
e-mail: petersburg@trade.gov.pl,

 

Wersja w cyrylicy:
Генеральное консульство Республики Польша в Санкт-Петербурге
Отдел содействия торговле и инвестициям
Хенрык Бушта, советник, руководитель ОСТИ
ул.Жуковского, д.63, оф.427
Санкт-Петербург, Россия, 191036

 

Adres prosimy zamieszczać również cyrylicą co ułatwi dotarcie przesyłki do adresata. Informacje dotyczące wysyłanych materiałów prosimy przekazywać na adres infospb@trade.gov.pl.

 

Wysyłki zależy dokonywać 3-4 tygodnie przed terminem wydarzenia, najlepiej zwykłą pocztą.

 

Data publikacji: 01.07.2015
Translate »