Targi Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Ambasadą RP w Lublanie zaprasza Państwa do współpracy podczas największych Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych w Słowenii AGRA, które odbędą się w Gornja Radgona w dniach od 22 do 27 sierpnia 2015 roku.

 

Targi Rolno-Spożywcze AGRA są największą imprezą branżową w Słowenii o ponad 50 letniej tradycji i jedną z najbardziej znaczących w regionie. Obejmują swoim zasięgiem również Chorwację, południową Austrię i Węgry. Odbywają się w regionie Prekmurje, tradycyjnym słoweńskim spichlerzu.

 

Ambasada RP w Lublanie organizuje własne stoisko promocyjno-informacyjne, gdzie oprócz materiałów o charakterze makroekonomicznym, prezentowała będzie materiały promocyjne firm polskich w formie ulotek, prospektów i folderów. Jeśli zdecydują się Państwo na udział w Targach stoisko Ambasady będzie bezpłatnie udostępnione do prezentacji materiałów oraz rozmów przedstawicieli Państwa firmy z kontrahentami słoweńskimi. Istnieje również możliwość wyeksponowania produktów oraz zorganizowania degustacji. Nie ma możliwości sprzedaży. Ambasada RP roześle również informacje o Państwa udziale do firm słoweńskich oraz pomoże w wyselekcjonowaniu potencjalnych kontrahentów. W targach można uczestniczyć przez cały okres ich trwania lub w wybranych, dogodnych dla Państwa dniach.

 

Program targów obejmuje min. prezentację żywności, surowców i materiałów dla przemysłu spożywczego, maszyny i urządzenia, rolnictwo i sadownictwo oraz mechanizację, nawozy i środki ochrony roślin oraz zwierzęta hodowlane. Ponadto podczas niniejszej imprezy wystawienniczej prezentują się Ministerstwa, Izby Przemysłowo-Handlowe oraz Izby Rolnictwa i Leśnictwa. Targi są również okazją do przedstawienia literatury fachowej, systemu szkolnictwa i szkoleń. Dopełnieniem są specjalistyczne ekspozycje zwierząt i roślin. Szczegółowy program targów będzie publikowany na stronie organizatora.

 

Szczególną uwagę w tegorocznej edycji organizatorzy poświęcą problematyce zaopatrzenia lokalnego, rolnictwu i żywności ekologicznej, leśnictwu, technice zapewniającej rolnictwo bezpieczne i przyjazne do otoczenia, ‘zanieczyszczeniu’ świetlnemu, ziołom i konopi przemysłowej.

 

Wszelkie dalsze informacje są dostępne na stronie organizatora Targów: http://www.pomurski-sejem.si/index.php/en/agra/about-agra-fair

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w Targach. Słowenia jest rynkiem chłonnym z uwagi na zamożność obywateli oraz działalność wielu tutejszych firm w zakresie współpracy z innymi krajami byłej Jugosławii. Jest również znaczącym importerem żywności, a poziom jej samozaopatrzenia wynosi około 45-60 proc. Dodatkowe informacje dotyczące rynku Słowenii uzyskają Państwo kontaktując się z pracownikami Ambasady bezpośrednio.

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Lublanie
Bezigrad 10, 1000 Ljubljana
Słowenia
Kontakt: Bogumiła Płachtej Pavlin,
tel.: +386/1/4365461
mail: bogumila.plachtej@msz.gov.pl

Data publikacji: 02.07.2015
Translate »