Z początkiem maja Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu, którego celem jest wspieranie proinnowacyjnych postaw wśród młodych przedsiębiorców. Poza BARR, w projekt pn. „Young and Innovative: how to help young entrepreneurs be more innovative – a peer learning project”, zaangażowane są następujące instytucje otoczenia biznesu:

  • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego,
  • Technoloski Park Ljubljana ze Słowenii,
  • Central Transdanubian Regional Innovation Agency z Węgier.

Przez najbliższe 7 miesięcy członkowie tego międzynarodowego konsorcjum będą wzajemnie wymieniać się doświadczeniami w zakresie pobudzania innowacyjności wśród przedsiębiorców, prezentować i poznawać dobre praktyki w tym obszarze, a także wspólnie pracować nad dokumentem zawierającym rekomendacje, dotyczące poprawy efektywności systemów wsparcia innowacyjności w naszych krajach.

 

Projekt jest finansowany w ramach programu Horyzont 2020 – największego w historii Unii Europejskiej programu wsparcia badań naukowych i innowacji.

Data publikacji: 12.05.2016
Translate »