EuroWraz z początkiem maja Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczyna nabór wniosków w dwóch konkursach, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dotyczących projektów badawczych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Pierwszy z nich, z rekordową pulą środków – 1,6 mld złotych, skupia się na badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych w MŚP. Nabór będzie trwał od 4 maja do 31 grudnia br.

 

Drugi konkurs, z budżetem 500 mln złotych poświęcony jest wyłącznie pracom rozwojowym z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnych. Udział w nim mogą brać również duże przedsiębiorstwa. Nabór wniosków będzie prowadzony od 7 maja do 22 czerwca br.

 

W związku z powyższym Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, że we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym oddział w Bydgoszczy wprowadził do swojej oferty usługę polegającą na wsparciu przedsiębiorców w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz rozliczania projektu. Pracownicy obu instytucji posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych.

 

Wszystkie firmy zainteresowane możliwością pozyskania dofinansowania oraz współpracą z BARR w tym zakresie zapraszamy do kontaktu z panem Pawłem Szarkiem, który chętnie udzieli odpowiedzi na Państwa pytania – tel.: 52 58 59 145, mail: pawel.szarek@barr.pl.

 

Poniższe załączniki zawierają zwięzłe streszczenia najważniejszych informacji o omawianych konkursach:

Konkurs 1.1.1 PO IR

Konkurs 1.1.2 PO IR

Data publikacji: 04.05.2015
Translate »