Ministerstwo Zdrowia uruchomiło Platformę Zakupową, na której przedsiębiorcy mogą składać oferty produkcji i dostaw środków ochrony indywidualnej.

 

PLATFORMA ZAKUPOWA 

 

Na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 33/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2  w § 1 ust 2 mówi, iż środki ochrony indywidualnej, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zakupione pod warunkiem, że są zgodne z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw zdrowia. Środki te mogą być nabywane przed zakończeniem oceny ich zgodności i bez oznakowania CE nie dłużej niż 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Zainteresowani Wykonawcy mogą składać oferty bezpośrednio na stronach zapytań ofertowych oraz aukcji elektronicznych. Przedsiębiorstwa zainteresowane złożeniem oferty na któreś z postępowań, powinny założyć konto w sekcji Zaloguj się, a następnie wybrać odpowiednie zapytanie o oferty w sekcji Postępowania. Wymagane parametry techniczne i certyfikaty dla poszczególnych przedmiotów zapytań ofertowych są wylistowane w szczegółach zapytań ofertowych.

 

W przypadku pytań pomoc można uzyskać korzystając z Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MINISTERSTWA ZDROWIA

Data publikacji: 26.03.2020
Translate »