W ramach działań z zakresu dyplomacji ekonomicznej  Departament Współpracy Ekonomicznej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Polską Agencją Inwestycji i Handlu (operator misji), Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego organizuje misję gospodarczą do Egiptu w dniach 6-9 czerwca 2021 r. Potencjalni kontrahenci z Egiptu są szczególnie zainteresowani zapoznaniem się z polską ofertą z sektorów CyberSec, FinTech oraz SmartCity.

 

Cele Misji:

 • nawiązanie kontaktów biznesowych oraz rozpoznanie konkurencji,
 • umożliwienie bezpośredniego kontaktu kontrahentów zagranicznych z polskimi firmami,
 • pogłębienie wiedzy o rynku egipskim oraz szansach na rozwinięcie działalności inwestycyjnej i eksportowej.

 

Kontakty będzie można nawiązać m.in. z następującymi podmiotami:

 • Arab Organization for Industrialization,
 • New Urban Communities Authority,
 • General Authority for Roads, Bridges & Land Transport,
 • Central Agency for Development,
 • The Information Technology Industry Development Agency,
 • Ministerstwo Komunikacji i Technologii Informacyjnej,
 • Egyptian FinTech Association,
 • National Telecom Regulatory Authority,
 • Egypt Post,
 • Information Technology Institute,
 • National Telecommunication Institute,
 • The Technology Innovation and Entrepreneurship Center,
 • Federation of Egyptian Banks,
 • EGX (egipska giełda papierów wartościowych).

 

Ponadto program misji obejmuje m.in.:

 • Udział w Polsko-Egipskim Forum Biznesu
 • Spotkania B2B oraz B2G
 • Networking
 • Wizytę i możliwość rozmów z władzami SUEZ CANAL ECONOMIC ZONE

 

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w ww. wydarzeniu prosimy o przesłanie na adresy mailowe smartPoland@msz.gov.pl oraz rafal.sordyl@msz.gov.pl do dnia 21 kwietnia br.:

 • wstępnego zgłoszenia do udziału w misji,
 • materiału informacyjnego w języku angielskim w formie 1 slajdu (w postaci pliku MS PowerPoint) zawierającego podstawowe informacje o zgłaszanym przedsiębiorstwie i najistotniejszych elementach oferty. Z uwagi na fakt, iż materiał ten służyć będzie maksymalnie precyzyjnemu dobraniu jak najszerszego grona potencjalnych rozmówców po stronie egipskiej, optymalnym byłoby sprofilowanie go pod kątem rynku egipskiego, a także uwzględnienie w nim materiału zdjęciowego, obrazującego oferowane przez zgłaszane przedsiębiorstwo technologie/rozwiązania (ww. materiał nie jest wymagany od podmiotów, które wcześniej przekazały do Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ analogiczny slajd przy okazji innych wydarzeń organizowanych przez DWE i uznają, iż jest on adekwatny do wykorzystania również wobec partnerów egipskich).

 

 Wstępne informacje logistyczne:

6 czerwca – przylot do Kairu

9 czerwca – wylot z Kairu

 

Dostępne połączenia lotnicze:

Turkish Airlines – Warszawa (g. 19:10) – Kair (g. 01:50), powrót: Kair (g. 08:45) – Warszawa (g. 18:15)

Air France – Warszawa (g. 12:40) – Kair (g. 23:10), powrót: Kair (g. 01:55) – Warszawa (g. 11:45)

Aegean  – Warszawa (g. 16:45) – Kair (g. 01:50), powrót: Kair (g. 03:10) – Warszawa (g. 12:30)

Lufthansa – Warszawa (g. 13:10) – Kair (g. 19:30), powrót: Kair (g. 04:15) – Warszawa (g. 12:15).

Uwaga: Lufthansa wprowadziła ostatnio obowiązek posiadania negatywnego testu PCR przez podróżujących tranzytem.

 

Sugerowane zakwaterowanie w nowo otwartym hotelu  St. Regis (dobowe stawki od 140 do 400 USD za pokój).

Dla polskich przedsiębiorstw organizujemy transport do/z lotniska oraz na miejscu.

Uczestnicy ponoszą koszty przelotów, zakwaterowania i wyżywienia.

Dokładniejsze informacje organizacyjne zostaną przekazane na spotkaniu przygotowawczym w formule on-line firmom, które zgłoszą zainteresowanie udziałem w misji.

Data publikacji: 09.04.2021
Translate »