Nabór na wielobranżową misję gospodarczą do Helsinek (Finlandia) w związku z udziałem w wydarzeniu Slush 2021 w dniach 01–02 grudnia 2021 r.

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, do udziału w misji gospodarczej organizowanej w ramach projektu „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”.

Co zapewniamy:

  • bilety lotnicze w obie strony,
  • hotel wraz ze śniadaniami i transferem lotniskowym zagranicą (lotnisko-hotel, hotel-lotnisko),
  • ubezpieczenie,
  • bilety wstępu na wydarzenie,
  • opiekuna dostępnego przez całą dobę w terminie wyjazdu (helpdesk).

Udział przedsiębiorców w misji będzie dofinansowany maksymalnie w 85%, a pomoc udzielana w ramach projektu przyznawana będzie w formie pomocy de minimis.

Przedsiębiorca pokrywa we własnym zakresie wszystkie inne koszty poza wyżej wymienionymi.

Szacowany wkład własny przedsiębiorcy wraz z VAT oraz VAT od dofinansowania: 5 320,00 zł.

Aby wziąć udział w misji należy zapoznać się z Regulaminem i złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o dofinansowanie udziału w Misji,
  • strategię internacjonalizacji (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis,
  • oświadczenia dot. uczestnictwa.

Termin składania wniosków wraz z załącznikami: 13 września 2021 r. – 17 września 2021 r. do godz. 13:30.

Kontakt:

tel. 52 585 88 80, e-mail: projekty@barr.pl

Dokumenty do pobrania:

 Misja organizowana jest w ramach projektu „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz” realizowanego przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

unijne logotypy
Data publikacji: 20.08.2021
Translate »