Z początkiem lutego ogłoszonych zostało kilka naborów na projekty z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 6. marca rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach konkursu z poddziałania 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej, w którym mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać środki na uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej albo realizację ochrony prawa własności przemysłowej (gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw). Projekty o kosztach kwalifikowalnych mieszczących się w przedziale od 10.000 do 1.000.000 złotych mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 50% tych kosztów. Nabór będzie podzielony na pięć rund i zakończy się 29. listopada br. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

 

Z kolei Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 1. marca do 30. maja będzie przyjmowało propozycje projektów z poddziałania 1.1.1 PO IR – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. W ramach tzw. „szybkiej ścieżki” przedsiębiorcy  z sektora MŚP będą mogli uzyskać dofinansowanie na prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo samych eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem projektu będą mogły być również prace przedwdrożeniowe. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i zakresu merytorycznego projektu, wsparcie wyniesie od 35% do 90% kosztów kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość tych kosztów to 1.000.000 złotych. Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod tym linkiem.

 

Konkurs z tego samego poddziałania ogłoszono również dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów przedsiębiorstw. W tym przypadku nabór wniosków potrwa od 1. marca do 29. czerwca, a minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosić będzie 5 milionów złotych dla pojedynczej firmy i 10 milionów złotych dla konsorcjum. Informacje o tym konkursie dostępne są TUTAJ.

Data publikacji: 06.02.2018
Translate »