Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. zaprasza specjalistów i ekspertów o bogatym dorobku naukowym i praktycznym do podjęcia trwałej współpracy w ramach realizowanych przez spółkę działań oraz projektów.

Przedmiotem współpracy ma być świadczenie usług eksperckich w trybie ciągłym lub doraźnym, polegające na merytorycznym wsparciu, w tym w szczególności:

 

– przeprowadzaniu ocen innowacyjnych przedsięwzięć i inwestycji w zakresie merytorycznym, w tym udział w spotkaniach bezpośrednich z wnioskodawcami, na miejscu w ramach panelu ekspertów

 

– przeprowadzaniu analiz finansowych, prawnych, branżowych, naukowych, technicznych, itp.

 

– przygotowywaniu ekspertyz w zakresie innowacji, komercjalizacji, B+R, zarządzania projektami innowacyjnymi

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY ZOSTANĄ USTALONE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI NA ETAPIE ZAWIERANIA UMOWY. KPAI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO KONTAKTOWANIA SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

POSZUKIWANI:

 

Specjaliści naukowi, biznesowi i projektowi, w tym:

– branżowi, gospodarczy, projektowi, społeczni, prawni itd.

– eksperci w zakresie innowacji, B+R, wdrożeń, komercjalizacji, procesów technologicznych

– profesjonaliści w zakresie realizacji projektów i inwestycji związanych z innowacjami

WYMAGANIA:

 

1. Wymagana wiedza w zakresie procesów związanych z inteligentnymi specjalizacjami oraz wiedza i doświadczenie w zakresie co najmniej jednej specjalizacji:

 

– zdrowa i bezpieczna żywność,

– zdrowie i turystyka zdrowotna,

– zaawansowane materiały i narzędzia,

– transport i mobilność,

– dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne,

– usługi ICT,

– ekoinnowacje,

– automatyka przemysłowa

– inne

2. Wymagana wiedza i doświadczenie w następującym zakresie (należy spełnić co najmniej jedno z podanych kryteriów):

 

  1. Prowadzenie, projektowanie, zarządzanie i ewaluacja prac badawczo-rozwojowych oraz działalności innowacyjnej, w tym w zakresie wdrożeń i komercjalizacji.
  1. Ocena innowacyjnych przedsięwzięć i inwestycji w zakresie merytorycznym, w tym ocena poziomu gotowości technologicznej, planu badawczego, potencjału rynkowego przedsięwzięcia, skali i zasięgu innowacji, barier formalnych, itp.
  1. Przeprowadzanie zewnętrznych analiz finansowych, prawnych, branżowych, naukowych, technicznych, itp.
  1. Wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi (patenty, licencje, know-how).
  1. Wiedza i doświadczenie w zakresie kwalifikowalności wydatków, trwałości inwestycji, realizacji, wdrażania i ewaluacji projektów finansowanych ze środków unijnych dotyczących inwestycji w badania i rozwój.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się pod linkiem:

http://kpai.pl/strona-96-nabor_ekspertow.html

Data publikacji: 05.07.2016
Translate »