Zdobądź dofinansowanie dla swojej firmy na udział w wydarzeniu Amsterdam Drone Week w dniach 29-31 marca 2022 r. Zapraszamy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z obszaru stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz do uczestnictwa w wielobranżowej misji gospodarczej do Amsterdamu. Wnioski można składać do 25 stycznia br.

Amsterdam Drone Week

 • organizowane jest w formule hybrydowej,
 • to ważne wydarzenie dla branży przemysłu lotniczego, gdyż prezentuje najnowsze technologie i pomaga uwolnić potencjał dronów oraz odkrywać ich nowe zastosowania,
 • to międzynarodowa konferencja poświęcona bezzałogowym statkom powietrznym i najnowszym rozwiązaniom z zakresu bezpieczeństwa i integracji dronów z lotnictwem załogowym,
 • organizowane są różnorodne wydarzenia związane z przepisami dotyczącymi dronów, nowymi technologiami i przyszłymi rozwiązaniami.

Amsterdam Drone Week to:

 • WIEDZA | 3 etapy z 36 godzinami sesji wiedzy,
 • ONLINE | Wirtualni delegaci śledzący wydarzenie,
 • MARKI | Prezentacje kluczowych liderów rynku i innowatorów,
 • SIEĆ | Networking poprzez wirtualne kojarzenie i generowanie leadów.

Co zapewniamy

 • udział 2-osobowej delegacji z każdej zgłoszonej firmy,
 • bilety lotnicze w obie strony,
 • hotel ze śniadaniami i transferem za granicą,
 • ubezpieczenie,
 • bilety wstępu na Amsterdam Drone Week, w dniach 29-31 marca 2022 r.,
 • stały dyżur telefoniczny (helpdesk) w terminie wyjazdu.

Zasady udziału

Udział przedsiębiorców w misji będzie dofinansowany maksymalnie w 85%, a pomoc udzielana w ramach projektu przyznawana będzie w formie pomocy de minimis.

Przedsiębiorca pokrywa we własnym zakresie wszystkie inne koszty poza wyżej wymienionymi.

Szacowany koszt wyjazdu dla przedsiębiorcy (udział 2-osobowej delegacji) wynosi 2 400,00 zł netto (+ VAT + VAT od dofinansowania).

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w terminie do 25 stycznia 2022 r. do godz. 17:00.

Aby wziąć udział w misji należy zapoznać się z Regulaminem i złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie udziału w Misji,
 • strategię internacjonalizacji (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis,
 • oświadczenia dot. uczestnictwa.

Kontakt

tel. 52 585 88 80, e-mail: projekty@barr.pl

Załączniki

Misja organizowana jest w ramach projektu „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz” realizowanego przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

unijne logotypy
Data publikacji: 05.01.2022
Translate »