Piętnastego września rusza nabór wniosków w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekty składane w konkursie służyć mają opracowaniu i wdrożeniu nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych w czterech obszarach:

 

  • kardiologii i kardiochirurgii,
  • onkologii,
  • neurologii i zmysłach,
  • medycynie regeneracyjnej.

 

Propozycje składane w ramach naboru muszą się składać z fazy badawczej (badania podstawowe, przemysłowe lub rozwojowe) oraz fazy przygotowań do wdrożenia (zastosowanie wyników badań w działalności gospodarczej). Podmiotami uprawnionymi do aplikowania są podmioty prowadzące działalność  gospodarczą  lub  badawczo-rozwojową  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

 

Wnioski będzie można składać od 15 września przez kolejne 42 dni kalendarzowe. Budżet konkursu wynosi 115 mln. złotych. Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 mln. Intensywność dofinansowania uzależniona jest od zakresu projektu i rodzaju podmiotu ubiegającego się o dotację.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: http://ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych—strategmed/strategmed-iii-konkurs/

Data publikacji: 08.09.2015
Translate »