Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 6 lipca br. ogłosiło nabór wniosków w ramach programu strategicznego „Nowoczesne Technologie Materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

TECHMATSTRATEG jest programem badań naukowych i prac rozwojowych, którego celem jest wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz wypracowanie i komercjalizacja technologii materiałowych. Program obejmuje łącznie następujące obszary badawcze:

 

  • technologie materiałów konstrukcyjnych
  • technologie materiałów fotonicznych i nanolektronicznych
  • technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach
  • bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich
  • technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii

Budżet zaplanowany na lata 2016-2021 w ramach programu to kwota 500 mln zł, natomiast w pierwszym naborze (z zaplanowanych trzech) do rozdysponowania będzie kwota 150 mln zł.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie: 5 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania: do 30 mln zł

Obszary badawcze objęte pierwszym konkursem:

 

  • technologie materiałów konstrukcyjnych
  • technologie materiałów fotonicznych i nanolektronicznych
  • bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich

 

Wnioskodawcą w ramach konkursu może być konsorcjum naukowe, tj. grupa minimum trzech i maksymalnie siedem jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę oraz co najmniej jeden przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, badawczo-rozwojową lub inną na terytorium kraju.

Termin naboru wniosków: od 15 września 2016 r. do 28 października 2016 r. (nabór odbywać się będzie wyłącznie w systemie OSF).

 

Szczegółowe informacje oraz wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem:

 

http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe—techmatstrateg/aktualnosci/art,4353,i-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-nowoczesne-technologie-materialowe-techmatstrateg.html

Pytania dotyczące konkursu, można przesyłać na adresy mailowe:

 

Data publikacji: 08.07.2016
Translate »