Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy” skierowany do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Zaproponowana formuła finansowania innowacji z Funduszy UE stanowi sprawdzony mechanizm, który ma przyczynić się do opracowania rozwiązania zapobiegającego rozprzestrzenianiu się pandemii. Wysokość środków dostępnych w ramach konkursu to 200 mln złotych.

 

Ze wsparcia mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, jak również duże firmy i konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Podobnie jak dotychczas, warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania, co najmniej na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek.

 

Konkurs przewiduje trzy podstawowe obszary tematyczne:

  • zestawy oraz urządzenia do szybkiej diagnostyki koronawirusów przeznaczone do użytkowania przez specjalistów oraz pacjentów pod nadzorem specjalistycznym,
  • wprowadzenie zmian po-rejestracyjnych uwzględniających nowe wskazania dla istniejących leków oraz opracowanie innowacyjnych produktów leczniczych do terapii zakażeń koronawirusami, w szczególności COVID-19 oraz szczepionki przeciwwirusowej,
  • działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

 

Zgłoszone do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy” projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym elementem są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów – 2 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów, współfinansowanych przez NCBR, nie może przekroczyć 50 mln euro. Dofinansowanie może wynieść aż do 80% wartości badań przemysłowych prowadzonych w projekcie. Wysokość dofinansowania zależna jest przede wszystkim od rodzaju podejmowanych działań oraz wielkości przedsiębiorstwa.

 

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r. do godz. 12.00. Konkurs podzielony jest na 3 rundy: pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. Ocena wniosków będzie przeprowadzana po zakończeniu każdej z rund i potrwa do 90 dni.

 

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na stronie NCBR.

Data publikacji: 21.04.2020
Translate »