Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs „Projekty aplikacyjne”. 200 mln zł wsparcia czeka na innowacje stworzone wspólnie przez naukowców i przedsiębiorców. 

 

Celem konkursu, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest wsparcie prac B+R, które pozwolą stworzyć nowe lub znacząco ulepszone produkty lub technologie. Regulamin konkursu nie wskazuje konkretnego obszaru badawczego, dlatego też o granty mogą starać się przedstawiciele różnych branż. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby projekty wpisywały się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.

 

Dotychczas w ramach Poddziałania 4.1.4 POIR zrealizowano 3 konkursy, w ramach których dofinansowanie otrzymało 85 projektów o łącznej wartości blisko 416 mln zł. Wśród nich m.in. opracowanie preparatów leczniczych dla pszczół, inteligentnych znaków drogowych czy nowych technologii poligraficznych.

 

O dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w konkursie mogą starać się wyłącznie konsorcja, złożone maksymalnie z 5 podmiotów, w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Ubiegające się o wsparcie projekty powinny obejmować realizację zarówno badań przemysłowych (mających na celu uzyskanie nowej wiedzy w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług) jak i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie tych ostatnich. Ponadto elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

 

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. Zgodnie z regulaminem, wsparcie NCBR mogą uzyskać projekty o wartości od 2 do 10 mln zł, realizowane poza województwem mazowieckim.

 

Nabór wniosków rozpocznie się 16 maja i potrwa do 16 lipca b.r.

 

Więcej informacji o konkursie na stronach NCBR.

Data publikacji: 24.04.2018
Translate »