Prowadzisz działalność gospodarczą i nie osiągasz wysokich przychodów? Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, którzy działają na niewielką skalę, mogą skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli tzw. „małego ZUS”.

 

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od ich przychodów. Chcąc skorzystać z tego rozwiązania od 2019 r., przedsiębiorca powinien zawiadomić ZUS o zmianie tytułu ubezpieczenia w ciągu siedmiu dni, czyli do 8 stycznia 2019 r. Podobnie 7-dniowy termin obowiązuje w przypadku wznowienia działalności gospodarczej albo w przypadku zakończenia korzystania z preferencyjnych składek ZUS.

 

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać w danym roku z „małej działalności gospodarczej”:

 

  • muszą prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  • ich przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli była prowadzona przez cały rok, nie mógł przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (np. w 2018 r. kwoty 63000 zł = 30×2100 zł).

 

W celu obniżenia składki na ubezpieczenia społeczne należy poinformować ZUS o przychodzie z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Powyższe informacje należy zawrzeć w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS RCA) albo w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) – jeżeli przedsiębiorca płaci składki wyłącznie za siebie.

 

Warto wiedzieć:

 

  • „Mały ZUS” pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek tylko w przypadku ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy płacić w pełnej wysokości.
  • Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Podobnie jak inne ulgi w opłacaniu składek, „mały ZUS” jest dobrowolny. Jeśli chcesz opłacać wyższe składki (i mieć wyższe świadczenia), możesz to zrobić deklarując wyższą podstawę wymiaru niż najniższa podstawa obliczona na podstawie przychodu. Możesz również nie korzystać z „małego ZUS” lub zrezygnować z niego w trakcie roku.
  • Decyzja o skorzystaniu z „małego ZUS” będzie miała wpływ na wysokość świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

 

Dowiedz się więcej:

 

Data publikacji: 03.01.2019
Translate »