[well anim=”” boxbgcolor=””]

Od 4 kwietnia do 29 lipca br. będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ogłoszony właśnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, na które czeka w sumie 750 milionów złotych.

 

Dotacje przeznaczone będą na realizację przedsięwzięć obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty o minimalnej wartości 2. milionów złotych będą mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości od 35% do 80% kosztów kwalifikowalnych – w zależności od wielkości wnioskującego przedsiębiorstwa i rodzajów planowanych w projekcie prac.

 

Więcej szczegółów dotyczących naboru oraz kompletna dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016/ .

Data publikacji: 01.03.2016
Translate »