Jak będą wyglądać Fundusze Europejskie w naszym regionie w nowej perspektywie UE 2021-2027?

Coraz więcej wiadomo o nowym programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEdKP). Dostępne są informacje dotyczące samego programu, ale również związane ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (SZOP) oraz z aktualnym Harmonogramem naborów wniosków.

W Urzędzie Marszałkowskim trwają przygotowania do uruchomienia wdrażania Programu. W marcu powołany został Komitet Monitorujący dla FEdKP, w którego pracach czynnie bierze udział Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, jako członek z głosem doradczym. Gremium zatwierdza m.in. zasady, tryb i kryteria wyboru projektów do dofinansowania oraz ewentualne zmiany w programie. W Komitecie zasiadają reprezentanci samorządu województwa i pozostałych struktur samorządu terytorialnego oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Na marcowych posiedzeniach Komitet Monitorujący zatwierdził już kryteria wyboru projektów w pierwszych konkursach i pozakonkursowych naborach wniosków w FEdKP.

Osoby zainteresowane tematyką Funduszy Europejskich i możliwościami, z których będzie można skorzystać w nowej perspektywie, zachęcamy do udziału w organizowanych przez BARR „Spotkaniach z przedsiębiorczością” (najbliższe już 24 kwietnia) lub indywidualnych konsultacjach w ramach programu „Akcja Konsultacja”.

członkowie Komitetu Monitorującego

fot. Mikołaj Kuras

wręczenie nominacji członka komitetu Edycie Wiwatowskiej
Data publikacji: 17.04.2023
Translate »