Platforma Access2Markets zawiera informacje zarówno dla importerów, jak i dla eksporterów, można tam znaleźć: taryfy celne, podatki i procedury celne, reguły pochodzenia, bariery handlowe, wymogi dotyczące produktów na rynku, w odniesieniu do wszystkich państw UE i ponad 120 rynków eksportowych na całym świecie.

Platforma cały czas jest ulepszana, obecnie dodano kolejne, nowe funkcje:

  1. Wyszukiwania informacji dot. restrykcji, zakazów jakie wprowadziła Rosja i Białoruś w eksporcie towarów, które mogą mieć znaczący wpływ na zaopatrzenie rynku Unii Europejskiej, w tym i Polski. Komisja Europejska podaje dwa przykłady dla drewna i zboża.
  2. Usług i Inwestycji (Services and Investment) obecnie dla Kanady i Wielkiej Brytanii, w zakresie świadczenia określonych usług (zakładka ta będzie rozbudowywana o kolejne usługi i kraje).
  3. Procurement, która obejmuje informacje w zakresie możliwości udziału w przetargach rządowych w zamówieniach publicznych w Kanadzie i Japonii (zakładka ta będzie rozbudowywana o kolejne kraje).

Wymienione zakładki dostępne są na stronie tytułowej ccess2Markets.
Istnieje możliwość wyboru obsługi również w języku polskim.

Data publikacji: 10.06.2022
Translate »