16 marca br. weszła w życie nowelizacja prawa własności przemysłowej. Jak poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) dzięki temu przedsiębiorcy mają szanse na zwiększenie rozpoznawalności swojej marki i łatwiejszą ścieżkę wejścia na rynki zagraniczne. 

 

Wprowadzone, spójne rozwiązania w zakresie znaków towarowych mają jeszcze bardziej przyczyniać się do wyróżniania się przedsiębiorców na tle konkurencji. W nowym kształcie prawa własności przemysłowej dopuszczono nowoczesne znaki towarowe, jak np. znaki zapachowe, dźwiękowe, smakowe czy holograficzne. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą korzystać z szerszej palety wyboru przy kreowaniu swojego znaku towarowego. Wraz z wejściem w życie zmian przedsiębiorca jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym może zastrzec np. figurę w wymiarze 3D.

 

Nowe przepisy nakładają obowiązek informacyjny na Urząd Patentowy RP w stosunku do wszystkich praw własności przemysłowej. Oznacza to, że uprawnieni i przedsiębiorcy zaoszczędzą na kosztach dodatkowych opłat z tytułu monitorowania upływu okresów ochronnych na przysługujące prawa, podano dalej.

 

Zgodnie z informacją Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nowelizacja prawa własności przemysłowej związana jest z wprowadzaniem do krajowego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, która ma na celu utworzenie trwałego, komplementarnego i spójnego systemu ochrony znaków towarowych UE i krajowych.

 

Data publikacji: 19.03.2019
Translate »