Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs z poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach którego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. Projekty o wartości od 10.000 do 1.000.000 złotych, które z sukcesem przejdą procedurę oceny, uzyskają wsparcie do 50% kosztów kwalifikowalnych. Nabór rozpocznie się 22 października i potrwa do 28 marca przyszłego roku.

 

Ze współfinansowania wyłączone będą przedsięwzięcia polegające na zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski, a także te, dotyczące tylko zastrzeżenia znaku towarowego.

 

Informacje o konkursie znajdują się tutaj: http://poir.parp.gov.pl/ochrona-wlasnosci-przemyslowej/poddzialanie-2-3-4-ochrona-wlasnosci-przemyslowej.

Data publikacji: 23.09.2015
Translate »