Przed nami kolejna edycja jednego z najbardziej rozpoznawalnych w regionie cyklu konferencji TEDxBydgoszcz. 3 października 2015 roku w kinoteatrze Adria wystąpienia 10 prelegentów połączy temat przewodni „Transcend Human”, czyli w wolnym tłumaczeniu „wychodzenie poza granice ludzkich możliwości”. Prelegenci będą zachęcać do wyjścia poza te granice. Każdy wykład będzie cennym źródłem informacji zarówno w dziedzinie gospodarki, przedsiębiorczości, jak i pozostałych sfer życia, człowieka aktywnego i ciekawego świata. Partnerem wydarzenia jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego.

 

TEDx

 

Od wieków ludzie zgłębiali tajemnice osobowości człowieka. Poprzez różne kultury, europejską, łacińsko-grecką powstawały jako etos, ideologia, topos, różne formuły i modele wyrażające istotę i atrybuty człowieczeństwa. Spośród pełnej palety określeń „homo” (człowieka) organizatorzy wybrali te które są najciekawsze, intrygujące i oczywiście inspirujące. Za każdą z wymienionych poniżej koncepcji człowieka ukrywają się prelegenci:

 

Homo creator – jest to model człowieka, który całe swoje życie chce być kreatywnym, nie naśladującym otaczających go ludzi.

Homo ereditus – jest to człowiek wykształcony, wyedukowany, uczony.

Homo oeconomicus – człowiek przedsiębiorczy, który za swój główny cel uznaje wytwarzanie dóbr oraz uzyskiwanie zysku. Maksymalizacja zysku to główny motyw jego działań.

Homo technologicus – jest to człowiek zadziwiony, owładnięty i w konsekwencji opanowany przez technologię.

Homo viator – to swoista wizja człowieka podróżnika, pielgrzyma, emigranta i wędrowca spragnionego przygód.

 

Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz sylwetki prelegentów organizatorzy przedstawią już wkrótce.

 

Co to jest TEDx?
TED, to organizacja wspierająca i popularyzująca nowe idee techniczne, naukowe, ekonomiczne i społeczne.  TED to instytucja działająca od ponad 30 lat. Jej działalność rozpoczęła czterodniowa konferencja w Kalifornii. Od tego czasu TED  rozwinął się tak bardzo, że ideę TED wspierają ludzie na całym świecie.

 

Konferencje TED (Technology, Entertainment, Design) są jednymi z najbardziej prestiżowych na świecie. Ich zadaniem jest propagowanie idei wartych rozpowszechniania – prezentowanie pomysłów, które w znaczący sposób mogą przyczynić się do zmiany naszych postaw, zachowań czy rozwiązywania problemów – zarówno globalnych, jak i tych w naszym bezpośrednim otoczeniu.

 

Co roku na konferencję TED zapraszani są czołowi liderzy, naukowcy, ekonomiści  i ludzie którzy chcą podzielić się nowymi ideami zmieniającymi nasze poglądy, przedstawiają innowacyjne pomysły wprowadzające nas w nowe czasy.

 

Wśród najbardziej znanych mówców, którzy przez ostatnie 25 lat brali udział w konferencjach TED należy wymienić wielu wybitnych naukowców, polityków, przedsiębiorców i działaczy społecznych, a byli to m.in. Gordon Brown, Bill Clinton, Bill Gates, Al Gore, Stephen Hawking, Larry Page (współtwórca Google), Colin Powell czy Jimmy Wales (współtwórca Wikipedii).

 

Warto jednak wspomnieć, że w konferencji brali udział tak wspaniali prelegenci, którzy przez swoje niesamowite wystąpienie na TED stały się legendą. W tym miejscu można wymienić: Sir Ken Robinsona, który postawił przyjemną i poruszającą do głębi tezę stworzenia systemu edukacyjnego, który podsycałby kreatywność, a nie jak do tej pory, ją  osłabiał.

 

Oglądanie konferencji TED niewątpliwie rozwija człowieka i poszerza horyzonty. Jest to znakomity sposób na spędzania wolnego czasu.

 

Ale główny TED, to nie wszystko. Oprócz oficjalnych konferencji TED są także, niezależne, organizowane lokalnie konferencje TEDx przypominające ją formatem, podlegające niektórym jej regułom  zawartych w udzielanej ich organizatorom przez TEDx licencji. Właśnie taką organizacją jest TEDxBydgoszcz.

 

tedx

 

TEDxBydgoszcz to organizacja złożona z wolontariuszy z naszego miasta, którzy zapraszają wszystkich prelegentów i własnymi siłami przygotowują całą konferencję. To wszystko dla was 3 października właśnie zespół TEDxBydgoszcz organizuje jedną z największych w naszym regionie konferencji, na którą serdecznie zapraszamy.

 

Więcej informacji można znaleźć na facebookowym profilu TEDxBydgoszcz – Transcend Human oraz http://tedxbydgoszcz2015.evenea.pl/. Warto już teraz zarezerwować sobie pierwszą sobotę października na niecodzienne inspirujące wydarzenie.

Data publikacji: 27.08.2015
Translate »